Ενημέρωση γονέων-self testing

Απρ 11, 2021

 

Ψυχικό, 11 Απριλίου 2021

 

Αγαπητοί γονείς,

 

Επισυνάπτoυμε για ενημέρωσή σας, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.22437/09-04-2021 (ΦΕΚ Β' 1440/10-04-2021) περί εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19, δύο φορές την εβδομάδα, προ Δευτέρας και Πέμπτης εκάστης σχολικής εβδομάδας και πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

 

Η ΚΥΑ είναι αρκετά αναλυτική και λεπτομερής και σας παρακαλούμε να την μελετήσετε με προσοχή.

 

Ιδιαιτέρως επισημαίνουμε ότι:

 

α) Όσοι μαθητές/τριες, αντί του δωρεάν self testing, υποβληθούν σε PCR test ή rapid test εντός 72 ωρών πριν από τη Δευτέρα (ή/και πριν από την Πέμπτη) και ο διαγνωστικός έλεγχος είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ, συντάσσεται χειρόγραφη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος (συμπληρώνοντας τα ίδια στοιχεία σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στην σελ. 17332 του συνημ. ΦΕΚ), η οποία υπογράφεται από τους γονείς των ανηλίκων μαθητών/τριών ή από τους ενήλικους μαθητές/τριες (βλ. άρθρο 2 παρ. 4 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

 

β) Η επίδειξη της χειρόγραφης βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος ή της «Σχολικής κάρτας για COVID-19» θα γίνεται πριν την είσοδο στο σχολικό λεωφορείο (αν ο/η μαθητής/τρια χρησιμοποιεί σχολικό λεωφορείο) ή στην Πύλη κατά την είσοδό του/της στο campus (αν φτάνει στο Σχολείο με ίδια μέσα).

 

γ) Σε περίπτωση μη επίδειξης της χειρόγραφης βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος ή της «Σχολικής κάρτας για covid-19» από τον/την μαθητή/τρια, ο/η μαθητής/τρια δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία, απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα (πρακτικά στην δική μας περίπτωση - δεν επιβιβάζεται στο σχολικό λεωφορείο ή αν φτάσει στο Σχολείο με δικό του/της μέσο οδηγείται από την Πύλη στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες τον/την παραλάβουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας).

 

Ευχαριστούμε για την όλη συνεργασία και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή αρχή με ασφάλεια στους/στις μαθητές/τριες μας.

 

Με εκτίμηση,

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου

Κολλέγιο Αθηνών 
Επιστροφή