Διαδικασία Εισαγωγής στο Προνήπιο «Ιωάννης Μ. Καρράς»
για τη σχολική χρονιά 2021-2022

Διαδικασία Εισαγωγής στο Προνήπιο «Ιωάννης Μ. Καρράς» για τη σχολική χρονιά 2021-2022

Δεκ 21, 2020

Αγαπητοί γονείς,

Σε συνέχεια της Δήλωσης Ενδιαφέροντος για την τάξη των προνηπίων (Σχολική χρονιά 2021-2022 με έτος γέννησης υποψηφίου / υποψηφίας 2017), η διαδικασία εισαγωγής στο Προνήπιο του Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς» είναι η εξής:

1. Κλήρωση. Οι κληρώσεις για εισαγωγή μαθητών/ μαθητριών στο Προνήπιο θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021:
 16.00 για την κατηγορία Αποφοίτων και
 17.00 για τη Γενική κατηγορία

Όσοι υποψήφιοι μαθητές/ υποψήφιες μαθήτριες κληρωθούν θα αξιολογηθούν από ψυχολόγους του Ε.Ε.Ι. ως προς την ετοιμότητά τους να φοιτήσουν στο Προνήπιο (ως σημειώνεται κατωτέρω).

2. Διαδικασία διεξαγωγής κλήρωσης. Εφέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, η κλήρωση θα διεξαχθεί στον χώρο του Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς» από την αρμόδια επιτροπή κλήρωσης, άνευ παρουσίας γονέων και θα μεταδοθεί απευθείας (live streaming), με τρόπο που δεν προβάλλονται τα στοιχεία των υποψηφίων μαθητών και των γονιών τους.
Ειδικότερα, τον χρόνο που έχει οριστεί για τη διεξαγωγή της κλήρωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν την απευθείας μετάδοση μέσω της ειδικής σήμανσης στην κεντρική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του Σχολείου (www.athenscollege.edu.gr) χωρίς να απαιτούνται στοιχεία εισόδου. Στην κλήρωση θα φαίνονται μόνο οι προσωπικοί αριθμοί πρωτοκόλλου αίτησης εισαγωγής εκάστου υποψηφίου/ας. O αριθμός πρωτοκόλλου θα σας επιβεβαιωθεί με email πριν την κλήρωση, εφόσον δηλώσετε συμμετοχή. Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης θα ενημερωθείτε σε κάθε περίπτωση και με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

3. Παράβολο συμμετοχής στην κλήρωση. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία εισαγωγής, πρέπει να καταβληθεί το ποσό των €60 στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Ε.Ε.Ι. (επισυνάπτονται) με αναφορά του ονοματεπωνύμου του υποψήφιου μαθητή / υποψήφιας μαθήτριας και την ένδειξη «ΠΡΟΝ» (ΠΡΟΝΗΠΙΟ), μέχρι την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021.

4. Διαδικασία εισαγωγής - μετά την κλήρωση - και αξιολόγηση της ετοιμότητας του
υποψήφιου/ας μαθητή/ της υποψήφιας μαθήτριας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή κάθε υποψήφιου μαθητή /υποψήφιας μαθήτριας στο Προνήπιο και εφόσον ο μαθητής/τρια κληρωθεί, είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής. Η διαδικασία εισαγωγής στο Προνήπιο διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα (1.30’) και
περιλαμβάνει:
i. Ξενάγηση των γονέων και του παιδιού στους χώρους του Νηπιαγωγείου (εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες της πανδημίας).
ii. Ενημέρωση γονέων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
iii. Συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου από τους γονείς με:

o Προσωπικά στοιχεία του παιδιού
o Στοιχεία ανάπτυξής του
o Ιατρικό Ιστορικό

iv. Αξιολόγηση ετοιμότητας του/της υποψήφιου/ας μαθητή/μαθήτριας. Η αξιολόγηση γίνεται από ψυχολόγους του ΕΕΙ, διαρκεί περίπου 30΄ και περιλαμβάνει δραστηριότητες με κεντρικό άξονα το παιχνίδι. Στην αξιολόγηση συμμετέχει το παιδί χωρίς τους γονείς του και στη συνέχεια ενημερώνονται οι γονείς γι΄ αυτήν. Ο τρόπος διεξαγωγής της αξιολόγησης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της πανδημίας.
v. Φόρμα από Παιδικό Σταθμό: Δίδεται φόρμα προς συμπλήρωση από τον Παιδικό Σταθμό όπου φοιτά το παιδί, η οποία ζητείται να επιστραφεί ηλεκτρονικά στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» απευθείας από τον Παιδικό Σταθμό.
vi. Συνάντηση στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς». Την ημέρα της συνάντησης θα πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα:

α. Δύο (2) φωτογραφίες του παιδιού, μεγέθους ταυτότητας.
β. Το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού ή άλλο στοιχείο, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών εμβόλια. Αντίγραφο των σελίδων που αφορούν στους εμβολιασμούς του παιδιού, θα
παραμείνει στη διάθεση του Νηπιαγωγείου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι να έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα εμβόλια και το παιδί να έχει πλήρη έλεγχο σφιγκτήρων.

5. Δήλωση Συμμετοχής. Εφόσον επιθυμείτε το παιδί σας να λάβει μέρος στη διαδικασία κλήρωσης και εισαγωγής στο προνήπιο, παρακαλούμε να υπογράψετε τη δήλωση στο τέλος αυτής της επιστολής και να την αποστείλετε με email στο
[email protected] μέχρι την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021.

6. Δικαίωμα Εγγραφής. Εφόσον κληρωθεί το παιδί σας, θα πρέπει να καταβληθεί το Αρχικό Δικαίωμα Εγγραφής, ποσό τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350), το οποίο δεν συμψηφίζεται με τα δίδακτρα του σχολικού έτους 2021 - 2022 και δεν επιστρέφεται. Μπορείτε να καταβάλετε το παραπάνω ποσό μόλις λάβετε από το Λογιστήριο του Κολλεγίου email με την ταυτότητα πληρωμής και το αντίστοιχο παραστατικό χρέωσης. Προκειμένου να εκδοθεί η ταυτότητα πληρωμής, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την κ. Βασιλική Πανοπούλου (τηλ. 210-6798105), ή μέσω e-mail ([email protected])
ώστε να δηλώσετε τα εξής στοιχεία : Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ονοματεπώνυμο και e-mail του οικονομικά υπόχρεου γονέα, αλλά και του έτερου γονέα.

7. Αδέρφια. Οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες του Προνηπίου 2021-2022 που έχουν μεγαλύτερα αδέρφια στο Κολλέγιο δεν συμμετέχουν στην κλήρωση, αλλά περνούν απευθείας στη διαδικασία της αξιολόγησης, εφόσον δεν υπάρχουν οικονομικές οφειλές προς το Κολλέγιο. Για τα αδέρφια που θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία εισαγωγής, πρέπει να καταβάλετε το ποσό των 60 ευρώ που αναφέρεται στο εδάφιο 1 και να συμπληρώσετε τη δήλωση που επισυνάπτεται.

8. Προσωπικά δεδομένα. Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
από το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, μπορείτε να δείτε εδώ.

9. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία, παρακαλούμε να μας
ενημερώσετε στο email της κ. Ελένης Ποταμιάνου (Υπεύθυνη Γονέων) [email protected].

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Γονέων κ. Ελένη Ποταμιάνου στο [email protected] ή στην κ. Ζηνοβία Κυριαζοπούλου, Γραμματεία του Νηπιαγωγείου, στο [email protected] (τηλ. 210-6798297).

Σε περίπτωση που τροποποιηθεί η ανωτέρω διαδικασία λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, θα σας ενημερώσουμε με σχετική επικοινωνία.

Επισυνάπτονται :
- Δήλωση γονέων,
- Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Τατιάνα Γκούσκου | Διευθύντρια
Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς»
Κολλέγιο Αθηνών | Ελληνο – Αμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Στεφάνου Δέλτα 15 |154 52 Ψυχικό
Tηλ: +302106798297

Επιστροφή