Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα FLEX του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οκτ 4, 2022

Προς τους γονείς των μαθητών της Α΄ Λυκείου:

 

Αγαπητοί γονείς,

 

Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. 117605/H1/27-9-2022 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής Future Leaders Exchange Program(FLEX) 2123-2024».

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

Με εκτίμηση,

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών &

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

Επιστροφή