Εισαγωγή Διακριθέντων Αθλητών/Αθλητριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σεπ 15, 2022

Προς τους γονείς των απόφοιτων τάξης 2022:

 

Αγαπητοί γονείς,

 

Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. Φ.152/110729/Α5/13-9-2022 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023».

 

Ευχόμαστε στα παιδιά σας καλή σταδιοδρομία!

 

Με εκτίμηση,

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών &

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

Επιστροφή