Το τμήμα Ιππόκαμπος ερευνά τη δημιουργικότητα μέσα από το επάγγελμα του συγγραφέα

Φεβ 28, 2022
Στο πλαίσιο επεξεργασίας της Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας «Πώς εκφραζόμαστε», οι μαθητές του τμήματος «Ιππόκαμπος» συνομίλησαν μέσω Microsoft Teams με γονέα του τμήματος, ο οποίος μίλησε για την ιδιότητα της ως συγγραφέας και για το από που εμπνεύστηκε για να γράψει το βιβλίο του. Συγκεκριμένα, μίλησε για τους διαφορετικούς τρόπους που οι άνθρωποι εκφράζουν τη δημιουργικότητα τους. Οι μαθητές, μέσω της παραπάνω διαδικασίας εξάσκησαν κοινωνικές δεξιότητες (Social skills) και δεξιότητες επικοινωνίας (Communication skills).
Τον ευχαριστούμε θερμά.

Επιστροφή