Το τμήμα Κοχύλι ερευνά τη δημιουργικότητα μέσα από το επάγγελμα του σκηνοθέτη

Φεβ 23, 2022
Στο πλαίσιο επεξεργασίας της Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας «Πως εκφραζόμαστε» με κεντρική ιδέα «Οι άνθρωποι εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους με ποικίλους τρόπους», οι μαθητές του τμήματος «Κοχύλι» συνομίλησαν, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams με μητέρα μαθήτριας της τάξης, η οποία παρουσίασε τα επάγγελμά της και τη σχέση της με τη δημιουργικότητα και τις τέχνες. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/-τριες μέσα από την παραπάνω διαδικασία, εξάσκησαν τις κοινωνικές δεξιότητες (Social skills) και τις δεξιότητες επικοινωνίας (Communication skills) και θέλησαν να μάθουν περισσότερα για το επάγγελμα του σκηνοθέτη. Στη συνέχεια, η μητέρα, χρησιμοποιώντας κατάλληλο οπτικό υλικό απάντησε σε ερωτήματα που έθεσαν οι μαθητές/-τριες, σχετικά με τις τέχνες και την δημιουργικότητα.


Την ευχαριστούμε θερμά!
Επιστροφή