Η μάθηση δεν σταματά!

Η μάθηση δεν σταματά!

Απρ 27, 2020

Κατά την περίοδο από 27.04.2020 έως και την επιστροφή μας στο Νηπιαγωγείο, οι μαθητές επεξεργάστηκαν τη Διαθεματική Ενότητα Έρευνας «Ποιοι είμαστε». Σκοπός ήταν να ανακαλύψουμε όλοι μαζί, μαθητές, δάσκαλοι και γονείς, νέους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνεργαζόμαστε και να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον από το σπίτι. Με αφετηρία την Κεντρική Ιδέα «Οι άνθρωποι δημιουργούν χώρους για να καλύψουν τις ανάγκες τους» σκεφτήκαμε πώς μπορούμε μέσα στους διάφορους χώρους του σπιτιού να φροντίσουμε, τόσο το σώμα όσο και το μυαλό και την ψυχή μας, παίζοντας, εξερευνώντας και μιλώντας για όσα νιώθουμε κι αισθανόμαστε (FORM). 

Χρησιμοποιήσαμε την τεχνολογία/ ψηφιακά περιβάλλοντα, με στόχο να συζητήσουμε τι μπορούμε να μαθαίνουμε μέσα στο σπίτι. Κυρίως, όμως,  εστιάσαμε στο πόσο σημαντικό είναι να αλλάξουμε στάση ζωής, ενισχύοντας τους μαθητές μας σε αυτή την κατεύθυνση. Δίνοντας τους ερεθίσματα που τους προσφέρουν χαρά και ικανοποίηση,  πετύχαμε να γίνουν ανεξάρτητοι στην αναζήτηση της γνώσης, περίεργοι, τολμηροί και υπομονετικοί. Ήταν έτοιμοι να εξερευνήσουν θέματα που τους ενδιαφέρουν και να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους (CHANGE).

Εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία που μας δόθηκε και επαναπροσδιορίσαμε τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που όλοι έχουμε μέσα στο σπίτι, προκειμένου οι σχέσεις μας να είναι δυνατές. (CAUSATION).

Μέσα από την πορεία της έρευνας, στοχεύσαμε στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Οργανώσαμε δραστηριότητες μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, με τις ζωντανές συνδέσεις εκπαιδευτικών- μαθητών και μέσω της πλατφόρμας IC365, με την ασύγχρονη τάξη. Έτσι καλύψαμε εκπαιδευτικούς στόχους από τις μαθησιακές περιοχές της Γλώσσας, των Μαθηματικών, του Ανθρωπογενούς  Περιβάλλοντος (Ψυχοκινητική Αγωγή- Πολεμικές Τέχνες) και των Τεχνών (Εικαστικά- Μουσική- Χορός- Κουκλοθέατρο). 
Επιστροφή