Επιτυχόντες στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθηματικών ""Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ""

Επιτυχόντες στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθηματικών ""Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ""

Φεβ 19, 2019
Επιτυχόντες μαθητές Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικούστον 79ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Επιτυχόντες μαθητές Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού

στον 79ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στα Μαθηματικά  «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»

(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΗΝΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΤΡΙΖΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΓΚΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΑΜΕΛΙΑΡΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΙΒ1

ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΕΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΙΒ2

ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ

ΑΘΗΝΑ

 

Επιστροφή