Ημέρας Αλληλεγγύης

Ημέρας Αλληλεγγύης

Μαρ 6, 2015
Το σχολικό έτος 2014-2015, όλα τα τμήματα του Γυμνασίου συνοδευόμενα από καθηγητές τους στο πλαίσιο της «Ημέρας Αλληλεγγύης», επισκέφθηκαν ευαγή ιδρύματα, στους τροφίμους των οποίων πρόσφεραν την αγάπη τους και δώρα.

Το σχολικό έτος 2014-2015, όλα τα τμήματα του Γυμνασίου συνοδευόμενα από καθηγητές τους στο πλαίσιο της «Ημέρας Αλληλεγγύης», επισκέφθηκαν ευαγή ιδρύματα, στους τροφίμους των οποίων πρόσφεραν την αγάπη τους και δώρα.

Επιστροφή