Βράβευση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό ""Γαλλοφωνία 2013""

Βράβευση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό ""Γαλλοφωνία 2013""

Νοε 4, 2013
Οι μαθητές και οι μαθήτριες των τάξεων των Γαλλικών της 6ης των κ.κ. Ν. Βουζούκου και Στ. Ζώη, του Δημοτικού Σχολείου του Κολλεγίου Αθηνών βραβεύτηκαν στην κατηγορία vidéo του Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Γαλλοφωνία 2013».

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των τάξεων των Γαλλικών της 6ης των κ.κ. Ν. Βουζούκου και Στ. Ζώη, του Δημοτικού  Σχολείου του Κολλεγίου Αθηνών βραβεύτηκαν στην κατηγορία vidéo του Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Γαλλοφωνία 2013». Ο διαγωνισμός οργανώθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες γαλλόφωνες Πρεσβείες στην Ελλάδα.

Θέμα του Διαγωνισμού ήταν « Λοιπόν διηγήσου !… ». Οι μαθητές και οι μαθήτριες  με τις καθηγήτριές τους εργάστηκαν γύρω από ιστορίες και θρύλους, χρησιμοποιώντας  10 λέξεις που τους δόθηκαν (atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, équipe, protéger, savoir-faire, unique, vis–à–vis, voilà). O τίτλος της εργασίας τους ήταν: «Γιατί υπάρχουν ουράνια τόξα;»

Η βράβευση έγινε στο Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας, στις 20 Μαρτίου 2013,  στο πλαίσιο της Εβδομάδας για τη Γαλλική Γλώσσα και τη Γαλλοφωνία.

 

Επιστροφή