Επίσκεψη ομάδας μαθητών/τριών στην Αμερικανική Πρεσβεία, συνάντηση με τον Αμερικανό Πρέσβη. Συνοδός καθηγητής: κ. Ν. Καλογεράς.

Load more comments
Comment by from