21η Ημερίδα TESOL - ATHENS COLLEGE

Μπενάκειο: κεντρικός διάδρομος 2ου ορόφου

21 Ημερίδα TESOL - ATHENS COLLEGE

Χώρος: Κεντρικός διάδρομος 2ου ορόφου του Μπενακείου για να πραγματοποιηθεί το γεύμα των συμμετεχόντων στο Συνέδριο και η κοπή της πίτας. Παρακαλούμε για τα ακόλουθα: Τεχνική Υπηρεσία - Καθαριότητα - Εργατοτεχνίτες - Να υπάρχει προσωπικό καθαριότητας στον 2ο όροφο του Μπενακείου στο Θέατρο Χωρέμη και στις τουαλέτες. - Να υπάρχει θέρμανση - Να υπάρχουν 4 τραπέζια με λευκά τραπεζομάντηλα (2 + 2 εκατέρωθεν της πόρτας του γραφείου του President), όπου θα τοποθετηθούν τα φαγητά και τα ποτά του γεύματος.  - Το catering με το οποίο θα συνεργαστούμε θα τοποθετήσει κατά μήκος όλου του διαδρόμου του 2ου ορόφου 14 ροτόντες με 8 καρέκλες στην καθεμία, για όσους προσκεκλημένους επιθυμούν να καθίσουν. Τμήμα Φύλαξης - Να υπάρχει φύλακας στο κτίριο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης (που να γνωρίζει καλά το κτίριο ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε τυχόν ερωτήσεις και ανάγκες που προκύψουν) - Να υπάρχουν πινακίδες από τον 1ο όροφο του Μπενακείου και το Χωρέμη που να κατευθύνουν τους συμμετέχοντες στον 2ο όροφο για το γεύμα  

Load more comments
Comment by from