21 η Ημερίδα TESOL-ATHENS COLLEGE

Μπενάκειο Αιθ.321

21 η Ημερίδα TESOL-ATHENS COLLEGE Αίθουσα 321, σοφίτα Μπενακείου

Ανάγκες IT - Παρακαλούμε για τον ακόλουθο εξοπλισμό: podium, laptop, projector, μικρόφωνο, ηχεία, σύνδεση internet και wi-fi access point και clicker - Παρακαλούμε για τεχνική υποστήριξη από έναν συνάδελφο του I.T. (από τις 09:00 έως τις 15:00)    Τεχνική Υπηρεσία - Καθαριότητα  - Παρακαλούμε να υπάρχει υπηρεσία καθαριότητας στην αίθουσα 321 για όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου

Load more comments
Comment by from