ΠΠΚ 22-23: Ηλεκτρονική Μάθηση: Αρχές και Σχεδιασμοί στην πράξη (2/3)

IC Hall

IT Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να υπάρχει τεχνική υποστήριξη  από τον κ. Γ. Γαλανάκη.     Καθαριότητα Κατά την προσέλευση θα υπάρχει για τους συμμετέχοντες, στην κουζίνα του 2ου ορόφου, καφές (για την παρασκευή του οποίου παρακαλούμε να μεριμνήσετε) και βουτήματα (για τα οποία θα φροντίσουμε εμείς). Στο διάλειμμα (11:15-11:30) θα προσφερθεί ελαφρύ γεύμα, για το οποίο θα μεριμνήσουμε εμείς.

Load more comments
Comment by from