«Μαθητές & απόφοιτοι συζητούν»: Ομιλία της κ. Ιόλης Χριστοπούλου ΄98, Συνιδρύτριας- Διευθύντριας πολιτικής της The Green Tank στις μαθήτριες της Γ΄Λυκείου

Θέατρο Χωρέμη

Load more comments
Comment by from