ΠΠΚ 22-23: Ηλεκτρονική Μάθηση: Αρχές και Σχεδιασμοί στην πράξη (1/3)

IC WebTV

IT Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να υπάρχει τεχνική υποστήριξη  από τον κ. Γ. Γαλανάκη. Καθαριότητα Κατά την προσέλευση θα υπάρχει για τους συμμετέχοντες, στοWebTV, καφές (για την παρασκευή του οποίου παρακαλούμε να μεριμνήσετε) και βουτήματα (για τα οποία θα φροντίσουμε εμείς). Στο διάλειμμα (11:15-11:30) θα προσφερθεί ελαφρύ γεύμα, για το οποίο θα μεριμνήσουμε εμείς.   Εργατοτεχνίτες Παρακαλούμε όπως υπάρχει τραπέζι στην είσοδο της αίθουσας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για ταcoffeebreaks και το ελαφρύ γεύμα.  

Load more comments
Comment by from