3η προπαρασκευαστική συνάντηση καθηγητών–συντονιστών για το Μαθητικό Συμπόσιο Λυκείων Αττικής του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO (Διά ζώσης & Διαδικτυακά).

IC Hall

Load more comments
Comment by from