ΠΠΚ 22-23: Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας - Εργασία καινοτόμου παρέμβασης στην τάξη στο πλαίσιο της ειδικότητας (2/5)

IC MacLab

Γιώργος Μπαγάκης, Ομότιμος Καθηγητής Μεθοδολογίας και Πολιτικών Δια Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Load more comments
Comment by from