ΠΠΚ 22-23: Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας - Διδακτική Ξένης Γλώσσας (2/5)

IC WebTV

Δρ Στέλιος Μαρκαντωνάκης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (κλ. ΠΕ 05 Γαλλικής) με έδρα στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και επιστημονική ευθύνη στα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, και 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής.

Load more comments
Comment by from