Τακτική Συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων στο Γυμνάσιο Θέματα: 1. Αποτελέσματα α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου 2. Χαρακτηρισμός διαγωγής μαθητών/τριών α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου 3. Βραβείο Μποδοσάκη Αθανασιάδη για το σχολικό έτος 2021-2022

Λίλα αίθ. Συνεδριάσεων 201

Τακτική Συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων στο Γυμνάσιο Θέματα: 1. Αποτελέσματα α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου 2. Χαρακτηρισμός διαγωγής μαθητών/τριών α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου 3. Βραβείο Μποδοσάκη Αθανασιάδη για το σχολικό έτος 2021-2022

Load more comments
Comment by from