Πρόβα για την τελική γιορτή (1ε, 1στ, 1ζ) στο χώρο έξω απο τα εργαστήρια Φυσικής. Υπεύθυνες: κ.Βέλλιου Β., κ. Κωστάκου Κ.

Εργαστήριο

Load more comments
Comment by from