Μαθήματα επίλυσης επαναληπτικών θεμάτων για τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης:  Λατινικά Ο/Π Ανθρωπιστικών Σπουδών  Χημεία Ο/Π Θετικών Σπουδών, και οι δύο Κλάδοι  Οικονομία Ο/Π Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Αίθουσες

Load more comments
Comment by from