ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Πολυχώρος IC

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Χρειάζεται επιπλέον η δυνατότητα πρόσβασης μέλους της Eπιτροπής Προσλήψεων μέσω zoom

Load more comments
Comment by from