ΕΠΙΣΚΕΨΗ DR ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΑΟΥΛΗ '80 PRESIDENT ROGER WILLIAMS UNIVERSITY ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  • 10&%2358;00- 12&%2358;00 Campus Tour, Filming and Interview&%2358; Dr Miaoulis, President, Mary Triantafyllou
  • 10&%2358;10—12&%2358;00 meet IBDP Visual Arts Students&%2358; Brian Williams / M. Vergou
  • 12&%2358;00-13&%2358;30- Meeting&%2358; Dr Miaoulis, Brian Williams, M.Vergou, US Counselors&%23160;
  • 13&%2358;30 – 15&%2358;00 Lunch&%2358; Dr Miaoulis & Athens College President

Load more comments
Comment by from