Γιορτή Ανάγνωσης 1ης δημοτικού (1γ-6γ). Οι μαθητές της 6ης ακούν στο θέατρο τα πρωτάκια τους να διαβάζουν.

Θέατρο ΚΨ ΔΗΜ

Load more comments
Comment by from