ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ με θέμα "Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών στα Αρχαία Ελληνικά". Εισηγήτρια: κ. Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου, Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ.

Θέατρο Χωρέμη

Load more comments
Comment by from