Παρουσίαση βιβλίου στο 5γ, από τη συγγραφέα κ. Αργυρώ Πιπίνη με θέμα: «Ζάζα: Τα παιδιά στο ολοκαύτωμα»

Αίθουσες

Load more comments
Comment by from