• Ομιλία του Προέδρου του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού κ. Λ. Χριστοδούλου για τους/τις μαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου με θέμα: «Η άφιξη των προσφύγων στην Αττική», (Διαδικτυακά).

Αίθουσες

Load more comments
Comment by from