Συμμετοχή μαθητών/τριών της Β΄Λυκείου στη Μαθητική Συνάντηση Conseil des Jeunes Citoyens (CJC), Κολλέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ», Θεσσαλονίκη.

Load more comments
Comment by from