Μαθηματικός Διαγωνισμός "Πυθαγόρας 2022" (Διαδικτυακά)

Αίθουσες

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΜΕ.

Load more comments
Comment by from