Αγγλικό Τμήμα: Συνέντευξη από τον κ. Στ. Δήμα, τέως Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον (μαθητές 6ε)

Αίθουσες

Συνέντευξη στα πλαίσια του διαγωνισμού Young Reporters for the Environment.

Load more comments
Comment by from