Συνέδριο με θέμα "Φυσικές Καταστροφές - Πυρκαγιές Καλοκαιριού 2021 και επιχειρησιακά σχέδια", για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Οργάνωση: Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας & Διαφορετικότητας

Αίθουσες

Load more comments
Comment by from