Πρόγραμμα "Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου"

Παρουσίαση και προοπτικές του θεσμόυ "Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου". Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχολείο και στην κοινότητά μας&%2358; Διαδραστικές δραστηριότητες στο Σχολείο και στην ευρύτερη κοινότητα. (Info Point, EDIC's, Ευρωβουλευτές - MEP'S), O ρόλος των Junior Ambassadors.

Load more comments
Comment by from