Άδεια αποχώρησης Ρητορικού Διαγωνισμού ΔΕΛΤΑ - Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022

Νοε 30, 2022

Ψυχικό, 30 Νοεμβρίου 2022

                                               
Προς

τους γονείς

των μαθητών και μαθητριών

της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

                                                                                     

Αγαπητοί γονείς,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022, 12:25-15:25θα διεξαχθεί ο ετήσιος Ρητορικός Διαγωνισμός ΔΕΛΤΑ για τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε το παιδί σας να αποχωρήσει από το Σχολείο μετά την ολοκλήρωση της γραφής του δοκιμίου του και πριν από τη λήξη του Διαγωνισμού (ώρα δυνατής αποχώρησης 14:00), θα πρέπει να υποβάλετε δήλωση μέσω του e Apply 

 

https://eapply.athenscollege.edu.gr/#/home/requestFrom?mode=display&unique_id=7bhvobcqixs

 

μέχρι και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022. 

 

Οι μαθητές κατά την έξοδό τους από το Σχολείο θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ή την κολλεγιακή τους ταυτότητα.

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών &

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

Επιστροφή