Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων

Σεπ 14, 2022

Αγαπητοί γονείς,

 

Ενόψει της έναρξης της μαθημάτων σας επισυνάπτουμε τα  ακόλουθα έγγραφα για την ενημέρωσή σας:

 

Την υπ` αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4695Β/2022)  με τίτλο «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.», και

 

Την υπ` αριθμόν 108730/ΓΔ4/2022  εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία,

Επιστροφή