Αριθμός νέων κρουσμάτων (01/04 - 07/04)

Απρ 8, 2022

Νέα Κρούσματα
01/04/22 - 07/04/22Μαθητές/τριες

Εκπαιδευτικοί

Νηπιαγωγείο

1

0,4%

2

5,1%

Δημοτικό ΚΑ

18

2,0%

1

1,2%

Δημοτικό ΚΨ

11

1,0%

1

0,9%

Γυμνάσιο ΚΑ

11

1,8%

1

1,3%

Γυμνάσιο ΚΨ

34

5,8%

2

2,8%

Λύκειο ΚΑ

10

1,9%

 

Λύκειο ΚΨ

9

2,0%

1

2,0%

IB DP

5

1,7%

  

 

Επιστροφή