Αριθμός νέων κρουσμάτων (25/03 - 31/03)

Απρ 1, 2022

Νέα Κρούσματα
25/03 /22 - 31/03 /22Μαθητές/τριες

Εκπαιδευτικοί

Νηπιαγωγείο

3

1,1%

1

2,6%

Δημοτικό ΚΑ

22

2,4%

3

3,5%

Δημοτικό ΚΨ

17

1,6%

5

4,5%

Γυμνάσιο ΚΑ

27

4,4%

3

3,9%

Γυμνάσιο ΚΨ

29

4,9%

1

1,4%

Λύκειο ΚΑ

26

5,0%

1

1,7%

Λύκειο ΚΨ

18

4,1%

2

4,0%

IB DP

12

4,0%

2

2,8%

 

 

Επιστροφή