Αριθμός νέων κρουσμάτων (18/03 - 24/03)

Μαρ 28, 2022

Νέα Κρούσματα
18/03/22 - 24/03/22Μαθητές/τριες

Εκπαιδευτικοί

Νηπιαγωγείο

8

2,8%

4

10,3%

Δημοτικό ΚΑ

27

2,9%

3

3,5%

Δημοτικό ΚΨ

12

1,1%

1

0,9%

Γυμνάσιο ΚΑ

16

2,6%

1

1,3%

Γυμνάσιο ΚΨ

12

2,0%

  

Λύκειο ΚΑ

16

3,0%

1

1,7%

Λύκειο ΚΨ

7

1,6%

1

2,0%

IB DP

2

0,7%

  

 

Επιστροφή