Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Οκτ 14, 2021

Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση της πρώτης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021) στην ενότητα "Χρήσιμοι Σύνδεσμοι"- "Αξιολόγηση σχολικής μονάδας".

 

Επιστροφή