Πίνακας Ακαδημαϊκής Επίδοσης του President 2018 - 2019

Πίνακας Ακαδημαϊκής Επίδοσης του President 2018 - 2019

Ιουλ 11, 2019
Το Κολλέγιο, για να επιβραβεύει τους μαθητές με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο και στο ΙΒ, καταρτίζει στο τέλος κάθε σχολικού έτους τον «Πίνακα Ακαδημαϊκής Επίδοσης του President».

Το Κολλέγιο, για να επιβραβεύει τους μαθητές με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο και στο ΙΒ, καταρτίζει στο τέλος κάθε σχολικού έτους τον «Πίνακα Ακαδημαϊκής Επίδοσης του President».

Στον τιμητικό αυτόν πίνακα, περιλαμβάνονται όσοι συγκαταλέγονται στο 5% των μαθητών με την υψηλότερη βαθμολογία της τάξης τους και έχουν άμεμπτη διαγωγή.

Ο νέος θεσμός του «Πίνακα Ακαδημαϊκής Επίδοσης του President» αναβιώνει παλαιά Κολλεγιακή παράδοση από την εποχή του President Homer Davis και ενισχύει την προσπάθεια του Σχολείου μας για επιδίωξη της αριστείας ανάμεσα στους μαθητές.Τα ονόματα των μαθητών θα αναρτηθούν έξω από το γραφείο του Διευθυντή της κάθε Σχολικής μονάδας. 

Επιστροφή