Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Νοε 16, 2017
Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την ασφάλεια των μαθητών, τα σχολεία των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την ασφάλεια των μαθητών, τα σχολεία των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017. Τη σχετική απόφαση έλαβε η Περιφερειάρχης Αττικής, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 4 του π.δ/τος 79/2017.

Επιστροφή