Τα Nέα μας

Το τμήμα "Αχιβάδα" ερευνά το επάγγελμα του σκηνοθέτη

Απρ 21, 2021
Στο πλαίσιο επεξεργασίας της Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας «Πώς οργανώνουμε τον εαυτό μας», οι μαθητές του τμήματος «Αχιβάδα» συνομίλησαν μέσω Microsoft Teams με γονέα-σκηνοθέτη ο οποίος παρουσίασε το επάγγελμα και τον ρόλο του στην κοινότητα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές μέσα από την παραπάνω διαδικασία έγιναν ερευνητές/ inquirers και θέλησαν να μάθουν για το περιβάλλον στο οποίο γίνεται η σκηνοθεσία. Στη συνέχεια, ο γονέας χρησιμοποιώντας κατάλληλο οπτικό υλικό απάντησε σε ερωτήματα που έθεσαν οι μαθητές για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του σκηνοθέτη σε μια ταινία κινουμένων σχεδίων, στη διαφήμιση και στη μουσική. 
Τον ευχαριστούμε!  
Επιστροφή