Τα Nέα μας

Ενημέρωση μαθητών για τις Φυσικές Καταστροφές

Φεβ 23, 2021

Με το ζήτημα των Φυσικών Καταστροφών και τους τρόπους αντιμετώπισής τους ασχολήθηκαν οι μαθητές του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών. Οι μαθητές παρακολούθησαν μέσω βίντεο, ομιλία του Διευθυντή/ President του Κολλεγίου Αθηνών κ. Κώστα Συνολάκη ’75, ο οποίος τους ενημέρωσε για το θέμα αυτό με την ιδιότητα του Καθηγητή Φυσικών Καταστροφών. 


Οι μαθητές αρχικά συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο ανίχνευσης προϋπάρχουσας γνώσης επί του θέματος.

Στη συνέχεια, παρακολούθησαν αναλυτική παρουσίαση του κ. Συνολάκη για τους Σεισμούς, τις Πυρκαγιές και τις Πλημμύρες, τα μέτρα πρόληψης των φαινομένων αυτών, τον σωστό τρόπο αντίδρασης κατά τη διάρκειά τους και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται μετά την εκδήλωσή τους.

Η εκφώνηση των παρουσιάσεων έγινε από την κ. Αγγελική Δημητρούλια, υποψήφια Διδάκτωρ του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου ενημερώθηκαν για τους Σεισμούς, οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου για τις Πυρκαγιές και οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου για τις Πλημμύρες. 

Οι μαθητές συμπλήρωσαν ατομικό φύλλο εργασίας όπου κατέγραψαν βασικούς τρόπους προστασίας από τη φυσική καταστροφή που μελέτησαν, υποδεικνύοντας σημείο συγκέντρωσης και οδό διαφυγής αν η φυσική καταστροφή συμβεί όσο βρίσκονται στο Σχολείο και πρότειναν βασικά εφόδια/εξοπλισμό του Σχολείου για την αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής. 


Παράλληλα, κατέγραψαν τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της φυσικής καταστροφής, στην περίπτωση που αυτή συμβεί όσο βρίσκονται στο σπίτι τους. 

Τέλος, οι μαθητές συγκέντρωσαν τις ατομικές τους ιδέες και φιλοτέχνησαν την πινακίδα τους τμήματός τους σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. 

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Service as Action του Middle Years Programme. Μέσω αυτής, οι μαθητές καλλιέργησαν μεταγνωστικές δεξιότητες, ενίσχυσαν την οικουμενική αντίληψη και πέρασαν από τη διαδικασία του αναστοχασμού και της αυτοαξιολόγησης. 

 


Επιστροφή