Οδηγίες για μια ασφαλή Κολλεγιακή χρονιά

Στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας που έχει επιβάλει η πανδημία του κορωνοϊού, το Σχολείο μας, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πολιτείας, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση της υγείας των μαθητών του, των εκπαιδευτικών, του λοιπού προσωπικού του και γενικότερα όλων όσοι επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του. Η απόλυτη τήρηση των μέτρων προστασίας και η συνδρομή όλων μας σε αυτήν την προσπάθεια είναι απαραίτητη, για να διατηρήσουμε το Κολλέγιο Αθηνών ένα ασφαλές περιβάλλον. 

Ο συντονισμός των μέτρων που λαμβάνονται στο Σχολείο γίνεται από την Ιατρική Υπηρεσία.

Στις παρακάτω ενότητες θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την καθημερινή λειτουργία του Σχολείου, που διεξάγεται σύμφωνα με τις αποφάσεις των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού και τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η σελίδα αυτή θα ενημερώνεται τακτικά, ανάλογα με τις νεότερες εξελίξεις.

Κατά τη διάρκεια του έτους, δίδεται η δυνατότητα σε μαθητές, γονείς και εργαζομένους του Κολλεγίου που το επιθυμούν να υποβληθούν σε μοριακό έλεγχο για COVID-19 στο Νοσοκομείο ΙΑΣΩ, με το οποίο το ΕΕΙ έχει συνάψει συμφωνία. Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται η συμπλήρωση σχετικού εγγράφου. (ΙΑΣΩ_ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ).

Για την επιστροφή των μαθητών στο Σχολείο σε περίπτωση απουσίας απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση από τους γονείς (Τύπου Α ή Τύπου Β). 

Στοιχεία Επικοινωνίας Εκτάκτου Ανάγκης