Οδηγίες για μια ασφαλή Κολλεγιακή χρονιά

Στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας που έχει επιβάλει η επικράτηση της παραλλαγής Δέλτα του κορωνοϊού, το Σχολείο μας, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πολιτείας, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση της υγείας των μαθητών του, των εκπαιδευτικών, του λοιπού προσωπικού του και γενικότερα όλων όσοι επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του. Η απόλυτη τήρηση των μέτρων προστασίας και η συνδρομή όλων μας σε αυτήν την προσπάθεια είναι απαραίτητη, για να διατηρήσουμε το Κολλέγιο Αθηνών ένα ασφαλές περιβάλλον. 

Ο συντονισμός των μέτρων που λαμβάνονται στο Σχολείο γίνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ) σε στενή συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία. Η σχετική εσωτερική πολιτική του ΕΕΙ προσαρμόζεται διαρκώς, σύμφωνα με την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων και τις εκάστοτε οδηγίες και κατευθύνσεις της Πολιτείας. 

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση στους χώρους του Σχολείου επιτρέπεται μόνον με την επίδειξη του πιστοποιητικού πλήρους εμβολιασμού SARS-Cov-2 εφόσον έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ολοκλήρωσή του (από τη μοναδική δόση μονοδοσικού εμβολίου ή τη δεύτερη δόση όταν πρόκειται για εμβολιασμό που ολοκληρώνεται σε δύο δόσεις) ή της επίσημης βεβαίωσης νόσησης, που ισχύει για 180 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο.

Στις παρακάτω ενότητες θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την καθημερινή λειτουργία του Σχολείου, που διεξάγεται σύμφωνα με τις αποφάσεις των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού και τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η σελίδα αυτή θα ενημερώνεται τακτικά, ανάλογα με τις νεότερες εξελίξεις.

Κατά τη διάρκεια του έτους, δίδεται η δυνατότητα σε μαθητές, γονείς και εργαζομένους του Κολλεγίου που το επιθυμούν να υποβληθούν σε μοριακό έλεγχο για COVID-19 στο Νοσοκομείο ΙΑΣΩ. Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται η συμπλήρωση σχετικού εγγράφου. (ΙΑΣΩ_ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ).

Στοιχεία Επικοινωνίας Εκτάκτου Ανάγκης