Διαδικασία Αίτησης Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης λόγω Πανδημίας

Οι γονείς που έχουν πληγεί οικονομικά από τις επιπτώσεις της επιδημίας COVID-19 μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να αιτηθούν έκτακτη βοήθεια, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο.

Όλες οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα εξετασθούν από Ειδική Επιτροπή και θα τύχουν απαντήσεως το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021 Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου.
Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:

1. Το έντυπο Αίτηση Έκτακτης Ενίσχυσης, πλήρως συμπληρωμένο.
2. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα, των τελευταίων δύο ετών 2019 & 2020, (ή πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος) και των δύο συζύγων ή του οικονομικά υπόχρεου (σε περίπτωση που έχει γίνει αναδοχή χρέους).

Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
[email protected]

Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να αποστέλλετε τις ερωτήσεις σας σε περίπτωση που χρειάζεστε κάποια διευκρίνηση.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δικαιολογητικών έχει παραταθεί μέχρι την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας δεν θα γίνουν δεκτές.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην πιο πάνω διαδικασία ΔΕΝ έχουν όσοι λαμβάνουν ήδη υποτροφία ή είναι μέλη του προσωπικού του Ε.Ε.Ι.

 

Αίτηση Έκτακτης Ενίσχυσης

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Οδηγίες για μια ασφαλή Κολλεγιακή χρονιά

Στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας που έχει επιβάλει η πανδημία του κορωνοϊού, το Σχολείο μας, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πολιτείας, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση της υγείας των μαθητών του, των εκπαιδευτικών, του λοιπού προσωπικού του και γενικότερα όλων όσοι επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του. Η απόλυτη τήρηση των μέτρων προστασίας και η συνδρομή όλων μας σε αυτήν την προσπάθεια είναι απαραίτητη, για να διατηρήσουμε το Κολλέγιο Αθηνών ένα ασφαλές περιβάλλον. 

Ο συντονισμός των μέτρων που λαμβάνονται στο Σχολείο γίνεται από την Ιατρική Υπηρεσία.

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι νεοτέρας, η πρόσβαση στους χώρους του Σχολείου τόσο στο campus του Ψυχικού όσο και στο campus της Κάντζας θα γίνεται μόνο με την επίδειξη δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος self-test για COVID-19 72 ωρών.

Στις παρακάτω ενότητες θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την καθημερινή λειτουργία του Σχολείου, που διεξάγεται σύμφωνα με τις αποφάσεις των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού και τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η σελίδα αυτή θα ενημερώνεται τακτικά, ανάλογα με τις νεότερες εξελίξεις.

Κατά τη διάρκεια του έτους, δίδεται η δυνατότητα σε μαθητές, γονείς και εργαζομένους του Κολλεγίου που το επιθυμούν να υποβληθούν σε μοριακό έλεγχο για COVID-19 στο Νοσοκομείο ΙΑΣΩ, με το οποίο το ΕΕΙ έχει συνάψει συμφωνία. Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται η συμπλήρωση σχετικού εγγράφου. (ΙΑΣΩ_ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ).

Στοιχεία Επικοινωνίας Εκτάκτου Ανάγκης