Εμπνευσμένη Διδασκαλία & Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών

Inspired_teaching1_1240

Οι καλοί εκπαιδευτικοί είναι η καρδιά του Κολλεγίου. Στόχος μας είναι να προσελκύουμε, να διατηρούμε και να εξελίσσουμε εμπνευσμένους δασκάλους, που βοηθούν τους μαθητές να αναπτυχθούν ακαδημαϊκά, κοινωνικά και προσωπικά. Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού και η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών απαιτούν σημαντική επένδυση.

Η στήριξή σας στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προάγει την εξαίρετη διδασκαλία.

Οι δωρεές για τη στήριξη της δια βίου μάθησης, δίνουν τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό να παρακολουθούν σεμινάρια και συνέδρια, να καταρτίζονται, να εκπονούν έρευνες και να αξιοποιούν ευκαιρίες για εκπαιδευτικές εμπειρίες σε άλλες περιοχές και χώρες.

Το Κολλέγιο δημιουργεί συνέργειες με ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως με το Arizona State University, το University of Delaware και τη Delaware Academy for School Leadership, το Harvard Graduate School of Education (HGSE), το University College London Institute of Education, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, για την υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων. Τα προγράμματα που προσφέρονται ποικίλλουν. Από την εισαγωγική επιμόρφωση για νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς έως το διετές Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών και τα σεμινάρια Training the Trainers, Teachers Training Teachers, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ακόμα την ευκαιρία να παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα σε τομείς που τους ενδιαφέρουν καθώς και εξατομικευμένα μαθήματα επαγγελματικής ανάπτυξης στον τομέα που θέλουν να βελτιωθούν.

Κάθε δωρεά για τη στήριξη του προγράμματος Εμπνευσμένης Διδασκαλίας είναι σημαντική. Οι δωρεές αυτές διατίθενται για την κάλυψη των αναγκών του συγκεκριμένου προγράμματος.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου στήριξης εκπαιδευτικών στο Κολλέγιο, ad hoc ή σε μόνιμη βάση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Development Office τηλεφωνικά στο +30 210 698217 ή με email στο [email protected].