Τα Νέα μας

Annual Fund Summer 2022

Annual Fund Summer 2022

Ιουλ 7, 2022

«Το Πρόγραμμα Υποτροφιών είναι το Κολλέγιο.» 
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών είναι η Κολλεγιακή οικογένεια.

Η συλλογική συμμετοχή είναι η δύναμή μας. 
Κάθε δωρεά είναι μία πράξη αισιοδοξίας.

Συμμετέχετε με τη δωρεά σας www.athenscollege.edu.gr/give/givenow
Η στήριξή σας δίνει το παράδειγμα που και άλλοι θα ακολουθήσουν.

Δείτε περισσότερα εδώ

Επιστροφή