Στηρίξτε το Πρόγραμμα Υποτροφιών με τη δωρεά σας!

Αν το email δεν εμφανίζεται σωστά, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
To view this in English, please click here.
«Το Πρόγραμμα Υποτροφιών είναι το Κολλέγιο.»
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών είναι η Κολλεγιακή οικογένεια.

Η στήριξή σας δίνει το παράδειγμα που και άλλοι θα ακολουθήσουν.


Η συλλογική συμμετοχή είναι η δύναμή μας. 
Κάθε δωρεά είναι μία πράξη αισιοδοξίας.


Αν έχετε ήδη κάνει δωρεά, σας ευχαριστούμε εκ μέρους του Κολλεγίου. 

Αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά των δωρητών μας κατόπιν συγκατάθεσής τους, ανεξαρτήτως ποσού στον ψηφιακό «τοίχο» των δωρητών του Annual Fund και σε Giving Societies, με βάση το ετήσιο συνολικό ποσό των δωρεών τους, στην ετήσια Έκθεση Δωρεών με αναγραφή της αδιάλειπτης προσφοράς για 5 και 10 έτη. 


Ελλάδα T: +30 210 6798217
Η.Π.Α. Τ: +1 212 697 7071


Το Κολλέγιο Αθηνών είναι μη κερδοσκοπικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ιδρύθηκε το 1925 από φωτισμένους Έλληνες με την υποστήριξη Αμερικανών φιλελλήνων και παρέχει εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών σε πάνω από 4.700 μαθητές σε ισότιμη αναλογία μεταξύ των δύο φύλων. Σύμφωνα με τη μακρά παράδοση προσφοράς του Σχολείου μας, όλα τα έσοδα επανεπενδύονται στους εκπαιδευτικούς σκοπούς του, για να υπηρετήσουν το όραμα των ιδρυτών και την αποστολή του. Σήμερα, πάνω από το 20% των μαθητών του Σχολείου μας λαμβάνει οικονομική στήριξη, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης στήριξης των οικογενειών που επλήγησαν από την πανδημία.

Για δωρεές στις Η.Π.Α., σημειώνουμε ότι οι Trustees of Athens College in Greece είναι αμερικανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, όπως περιγράφεται στις ενότητες 170(c)(2) και 501(c)(3) του Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων των Η.Π.Α.


Δήλωση Ενημέρωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων