Δράσεις Γραφείου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το Τμήμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών έχει ως σκοπό να παρέχει υπηρεσίες σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό κλίμα για κάθε μαθητή ξεχωριστά και για τη σχολική κοινότητα συνολικά.  Πιστεύουμε ότι η σύνδεση και η αποδοχή είναι βασικά στοιχεία για την υγιή ανάπτυξη ενός εφήβου και στο πλαίσιο αυτό συνεργαζόμαστε με τους μαθητές μας, τους γονείς τους καθώς και με τους εκπαιδευτικούς μας.

 

Υποδοχή Μαθητών

Γνωριμία κάθε Σεπτέμβριο με τους νεοεισαχθέντες μαθητές μας και ενημέρωση τόσο εκείνων όσο και των μαθητών που μεταβαίνουν από την γ’ Γυμνασίου  για το ρόλο του Τμήματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

Συμβουλευτική Μαθητών

Λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή, στοχεύουμε στην ομαλή προσαρμογή του καθώς και  στην προσωπική εξέλιξη του, σε ακαδημαϊκό, διαπροσωπικό και προσωπικό επίπεδο. Υποστηρίζουμε τους μαθητές μας σε ατομικό επίπεδο σε θέματα που αφορούν στην διαχείριση συναισθημάτων καθώς και στην οργάνωση της μελέτης. Ακόμη, συνεργαζόμαστε άμεσα με εξωτερικούς ειδικούς ψυχικής υγείας σε περιπτώσεις όπου μαθητές παρακολουθούνται και υποστηρίζονται από αυτούς.

 

Συμβουλευτική Γονέων

Για να επιτευχθεί καλύτερα η υποστήριξη των μαθητών μας, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και στους γονείς τους με στόχο την κατανόηση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών τους. 

 

Υποστήριξη Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες

Παρακολουθούμε και στηρίζουμε τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες.

 

Συνεργασία με Εκπαιδευτικούς

Προκειμένου οι μαθητές μας να αξιοποιήσουν στο έπακρο το δυναμικό τους, συνεργαζόμαστε με τους εκπαιδευτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.  

 

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Χορηγούμε το «ΑΡΙΣΤΟΝ» τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλους τους μαθητές της Α΄ Λυκείου. Πραγματοποιούμε ατομικές συνεδρίες με όλους τους μαθητές στους οποίους χορηγήθηκε το τεστ. Ο στόχος αυτών των συνεδριών είναι η εμπεριστατωμένη εξέταση του προσωπικού και επαγγελματικού προφίλ των μαθητών, η διερεύνηση της εικόνας εαυτού και η παροχή βοήθειας στην επιλογή κατεύθυνσης σπουδών και προγραμματισμού μελλοντικών στόχων. Επίσης, προγραμματίζουμε συνεδρίες με τους γονείς εφόσον το επιθυμούν για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα του τεστ.

 

Θερινό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού μελλοντικών στόχων και επιλογής κατεύθυνσης σπουδών, οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το αντικείμενο το οποίο σκέφτονται να σπουδάσουν, όντας φιλοξενούμενοι στον χώρο εργασίας που τους ενδιαφέρει.

 

Ενημερωτικές ομιλίες για γονείς και εκπαιδευτικούς

Οργανώνουμε ομιλίες, webinarsκαι συζητήσεις (workshops) με τους γονείς των μαθητών μας καθώς και τους εκπαιδευτικούς με στόχο την εξειδικευμένη πληροφόρηση πάνω σε διάφορα θέματα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

 

Δράσεις με τη μαθητική κοινότητα

Πραγματοποιούμε ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες (π.χ. διαχείριση συναισθημάτων, διαχείριση άγχους, διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνικές δεξιότητες, διαχείριση πένθους, εκφοβισμός, digital citizenshipκ.α.).

 

Διαχείριση Κρίσεων

Στηρίζουμε τους μαθητές μας και όλη τη σχολική κοινότητα σε περιόδους απότομων και μεγάλων αλλαγών (θάνατος, φυσικές καταστροφές όπως η φωτιά στο Μάτι, η πανδημία COVID-19 κ.ά.).

 

Επιμορφώσεις

Πιστεύουμε στη «δια βίου μάθηση» και ως εκ τούτου παρακολουθούμε διαρκώς τις τρέχουσες εξελίξεις συμμετέχοντας σε σεμινάρια ημερίδες και συνέδρια.

Video/Ομιλίες                                                                                                           

Δημιουργήσαμε video ειδικά για την περίοδο της καραντίνας, τα οποία παρακολουθούν οι μαθητές στην ώρα της Κοινωνικής Ζωής και στη συνέχεια συζητούν με τους καθηγητές τους. 

 Δείτε παρακάτω τα video:

Διαχείριση Καθημερινότητας την Εποχή της Πανδημίας

H Σημασία της Προσπάθειας και των Προκλήσεων στον Δρόμο προς την Επιτυχία

Διαχείριση Άγχους

Η Φιλία στην Περίοδο της Εφηβείας