Είσαι ένα θαύμα

Είσαι ένα θαύμα

Palacio R.J. Είσαι ένα θαύμα. Αθήνα: Παπαδόπουλος, 2017

 

Ξέρω πως δεν μπορώ να αλλάξω το πρόσωπό μου.

ΑΛΛΑ ίσως, ίσως... οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουν.

 

[Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου]

Ημερομηνία Καταχώρησης: 

8 Ιανουαρίου 2018

Συγγραφέας : Palacio, R.J.
Εκδοση : Παπαδόπουλος
Τάξη : 1η - 2η τάξη

Palacio R.J. Είσαι ένα θαύμα. Αθήνα: Παπαδόπουλος, 2017

 

Ξέρω πως δεν μπορώ να αλλάξω το πρόσωπό μου.

ΑΛΛΑ ίσως, ίσως... οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουν.

 

[Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου]

Ημερομηνία Καταχώρησης:

8 Ιανουαρίου 2018

Επιστροφή