Καλώς ήρθατε στη Βιβλιοθήκη μας

Στην «Ώρα της Βιβλιοθήκης» οι μαθητές μας έχουν χρόνο για επιλογή και δανεισμό των βιβλίων που τους ενδιαφέρουν, ενώ συμμετέχουν σε μαθήματα Πληροφοριακής Παιδείας και εκπονούν μικρές εργασίες. Οι μαθητές μπορούν να έρχονται στη Βιβλιοθήκη και να κάνουν χρήση του εξοπλισμού της και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων τους.

Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει στο πρόγραμμα PYP (Primary Years Programme) του International Baccalaureate που εφαρμόζεται πιλοτικά στο Δημοτικό με αντίστοιχες θεματικές ενότητες και Προγράμματα Φιλαναγνωσίας που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των παιδιών σε σχέση με το βιβλίο και το διάβασμα.

Στη Βιβλιοθήκη του Δημοτικού του Κολλεγίου Ψυχικού έχουμε:
  • 17.000 τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων
  • Πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό
  • Επιτραπέζια παιχνίδια
  • Συνδρομή σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
  • Ηλεκτρονικό κατάλογο συλλογής
  • 27 ηλεκτρονικούς υπολογιστές
  • Διαδραστικό πίνακα